Craniosacralterapi- hva er det?

Det var dr. John Upledger, en amerikansk kirurg, som ved en
tilfeldighet oppdaget at hjernen vår "puster". Han assisterte ved en operasjon hvor hans oppgave var å holde ryggmargshinnene i ro, slik at hovedkirurgen kunne gjøre jobben sin. Her merket han at disse hinnene levde sitt eget liv- de beveget seg, i en rytmisk bevegelse.Han ble nysgerrig på dette og dette var starten på craniosacralterapi.

Tanken bak terapien er holistisk, d.v.s. at kropp og sjel er en helhet.
Bindevevet, fascia, er veldig viktig i denne terapien. Bindevevet har forbindelse med alle leddene, nervene, indre organer m.m. Dette holder kroppen vår sammen, det er en 'bodystocking'.

En av mange egenskaper av bindevev er at den har hukommelse.
Bindevevet er i stand til å lagre alt som skjer i ditt liv. Hjernen glemmer mye, det gjør ikke kroppen. Den husker alt! Når du vet dette, så er det kanskje ikke vanskelig å forstå at kroppen kan få spenninger og plager som tilsynelatende ikke er behandelbar med tradisjonelle terapiformer som f.eks. fysioterapi, psykoterapi o.l Disse terapiene hjelper mot symptomene, men eliminerer ikke årsaken til problemet og dermed vil problemet komme tilbake. Kanskje årsaken ligger en tid tilbake i livet ditt og hjernen har glemt det. Da er det vanskelig å komme til bunns i det.

Det craniosacrale systemet

Inni  det craniosacrale systemet økes og minskes mengden ryggmargvæsken, p.g.a. en rytmisk produksjon, som gjør at det oppstår trykkvariasjon. Denne trykkvariasjonen forårsaker en rytmisk bevegelse av hjernehinnene og derved bevegelsen av de forskjellige skallebein. Dette kalles den craniosacrale rytmen. Denne rytmen kan en erfaren terapeut kjenne overalt på kroppen og gir terapeuten informasjon over det craniosacrale systemet. Hvis dette systemet fungerer bra, har dette en positiv innflytelse på utviklingen av- og funksjonen til hjernen og nervene.
En forstyrrelse av systemet kan lede til mange forskjellige symptomer.

Evne til selvhelbredelse

Kroppen har de flotte evnen å lege seg selv. Hvis du har et sår , heles dette som oftest av seg selv. Kroppen fikser dette selv. Men hva hvis noe skjer som ikke kroppen fikser selv. Hva hvis du får et sår mens du kranglet med kjæresten eller en annen viktig person... da kan såret bli betent og du kan få et stygt arr, et dypere arr. Huden i dette arret har mistet sin elastistitet, bindevevet er påvirket og dermed er hele kroppen din påvirket. Det er jo bindevevet som holder hele kroppen sammen. Dette betyr i praksis at f.eks. nakkeplager kan ha sin årsak i foten din. Da kan være at krangelen er årsaken, ikke arret. Hvis du får tak i dette under behandlingen, årsaken til ditt nakkeproblem, da kan du gjøre noe med det. Du får innsikt, du har muligheten til å gjøre noe med det og problemet kan forsvinne.

Craniosacralterapi er en aktiv terapiform. Det er ikke terapeuten som ordner opp i ditt problem, men det gjør du selv. Terapeuten veileder deg når det stopper opp for deg, og kan hjelpe deg videre.

Behandlingen 

Det finnes i prinsippet 2 behandlingsmuligheter.

1. En systematisk, strukturell bedømming og behandling av hele kroppen. (10 step protocol)

2. Ved bruk av rolig berøring undersøker terapeuten spenning i bindevevet ditt. Det er viktig her at du inntar en stilling som gir mulighet for å slappe av. Under denne berøringen i kombinasjon med din mulighet for å føle, kan det oppstå forandringer. Kanskje du kjenner varme, kulde, spenning eller avspenning. Eller du husker plutselig ting som går hånd i hånd med emosjonelle følelser. Det kan også hende at kroppen din inntar under behandlingen spontant visse stillinger eller utøver visse bevegelser. Nøkkelord er da forståelse, respekt og oppmerksomhet fra din terapeut. Terapeuten vil tilby deg å prate om det du føler. Du bestemmer selv om du vil prate eller ei. Din terapeut er en veileder. Hun eller han veileder deg, i ditt søk om å finne ut hvorfor kroppen din er anspent. Terapeuten hjelper deg til å se annerledes på deg selv og dine plager.

Behandlingen kan vare fra 3 kvarter til 1,5 time. For å gi kroppen nok tid til å reagere på behandlingen, er behandlingsfrekvensen relativt lav. Dette blir du og terapeuten enige om.

For hvem?
Denne terapien kan hjelpe hos veldig mange plager av diverse art. Utgangspunktet er at denne terapien hjelper deg å finne årsaken til problemet ditt og sette kroppen din i gang med selvhelbredelsesprosessen.

Indikasjoner kan være:

(langvarige) plager som hele tiden kommer tilbake, dysleksi, konsentrasjonsproblemer, 'jeg har det ikke bra, men vet ikke hva som er årsaken', burn-out, M.E,  urolige baby'er, kolikk, søvnproblemer, spiseproblemer,forsinket motorisk utvikling, sykdomsbilder med nevrologisk årsak, forstoppelse, funksjonshemninger av diverse art, sengeveting, anspenthet, hodepine, migrene, svimmelhet, problemer som er hormonalt betinget, cøliaki. adferdsproblemer, autisme, lære- og skrivevansker, øresus m.m

Denne terapiformen er brukbar for mennesker i alle aldrer, og meget godt egnet for baby'er og småbarn. Der hvor barnet ikke selv kan snakke, følger terapeuten kroppens språk- kroppsspråk. 

Kolikk

En fødsel kan forårsake et trauma, både hos mor og barn. Dette er ofte tilfellet når det er snakk om keisersnitt, sugekopp, tang, seteleie, eller når barnet kommer med ansiktet først. Også når fødselen går veldig fort eller motsatt: det tar veldig lang tid før barnet er ute, kan dette føles traumatisk. 

Under en fødsel kan en nerve, som går fra skallen til invendige organer, komme i klem. Dette kan gi problemer både i skallen og i magen. Fordi barnet ikke føler seg vel, blir det urolig eller gråter det mye, går i bue, får ikke til å sove eller vil ikke kose.

Ved å behandle babyen med myke grep ved skallebasen og magen, kan plagene forsvinne helt.

Som oftest trengs det 3-5 behandlinger. 

 

Alie Holden © 2011

www.craniosacralterapi.no