Linker

For de som har interesse i utdanne seg til craniosacralterapeut: www.upledger.dk

Ellers:

www.upledger.com

www.upledger.nl

www.upledger.de

og slik er det mange sider, med de forskjellige landsforkortelser bak.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alie Holden  2011

www.craniosacralterapi.no