Om terapeuten
 

Mitt navn er Alie Holden, jeg er nederlandsk. Gift, 3 barn.

Jeg utdannet meg til fysioterapeut i Leeuwarden, Nederland. Var ferdig utdannet i 1989. Har min arbeidserfaring fra forskjellige arenaer, i forskjellige land og fra alle aldersgrupper. Har jobbet på sykehus, på fysikalsk institutt, i kommunen og i habiliteringstjenesten. Det har vært viktig for meg å tilegne meg  bred faglig kunnskap og erfaring, samt ’dybde’- kunnskap ifht de jeg jobber med- pasienter/ mennesker. Den røde tråden gjennom årene har vært: barna. Jeg har spesialisert meg i barnefysioterapi.

Det var gjennom barna jeg kom i kontakt med craniosacralterapi. Jeg hadde en god del pasienter hvor problemet ikke var av motorisk art, men heller konsentrasjonsvansker, ADHD m.m. som gjorde at motorikken ikke kunne brukes optimalt. Jeg følte at jeg kom til kort ifht disse pasientene.
Da hørte jeg at, denne for meg ukjente terapiformen, kunne gjøre noe med årsaken til disse problemene. Interessen min ble vekket. Jeg tok utdannelsen ved Upledger Instituut  i Doorn, Nederland. Er diplomert craniosacralterapeut siden 2008.

Har blitt interessert i Qi-gong etter at begrepet ’energi’ ble en del av min hverdag og skjønte at det går an å trene og forebygge sykdom på andre måter enn ’hard trening’, som jeg har lært på fysioterapi-utdannelsen.

I behandling/ veiledning/ trening ønsker jeg  å kombinere den kunnskapen og erfaringen jeg har gjort meg gjennom årene, slik at det kan bli så godt som mulig tilpasset  den enkelte.

 

Alie Holden © 2011

www.craniosacralterapi.no