Qi Gong

Qi Gong er en myk men kraftfull fysisk aktivitet som aktiverer kroppens energier på ulike måter. Det kan beskrives som en langsom, meditativ fysisk aktivitet med fokus på å få i gang kroppens helbredende evne. Qigong er utviklet i Kina og oppsto allerede før vår skrevne historie. Det er en av grunnpilarene i tradisjonell kinesisk medisin.

Qi betyr energi, livskraft. Gong betyr arbeid, teknikk, metode. Kort sagt: arbeide med energi.

Qigong kan deles opp i statisk og dynamisk. Statisk qigong omfatter indre qigong. Her dreier det seg om energistrømmen inn i og ut av, samt inni kroppen. (f.eks pusteøvelser og øvelser i stående stilling) Dynamisk qigong omfatter øvelser som går på kroppsbevegelser.

Qi Gong har mange fordeler. Det er en metode for å forbedre og gjenoppbygge helsa, samtidig som det er effektivt for å oppnå  (indre) ro og bli flinkere til å håndtere stress. Qi Gong har vist seg  å være spesielt bra ved langvarige plager som høyt blodtrykk, astma, betennelse i ledd, hodepine og ME (utmattelssyndrom). I og med at qigong er en form for meditasjon hvor pusten og visualisering brukes aktivt, kan dette forandre og utvide bevisstheten. Når vi utvider bevisstheten ved å bruke noe så enkelt som 'pusten', forandres først oppfatningen av vårt eget liv, deretter forandres oppfatning av andres liv. Jo oftere vi gjør det, jo mer vil livet forandre og utvikle seg uten at vi føler at vi bevisst må kontrollere forandringene. Livet forandrer seg på en subtil, trygg måte. Kropp og sinn vil bli myke og smidige, ettergivende og motstandløse. Vi vil kunne oppleve vår sanne kraft gjennom harmonien mellom fysisk helse og følelsesmessig glede.

Qi Gong kan brukes som et verktøy for å håndtere stress bedre, øke konsentrasjonsevne, minske stressnivå og forbedre velvære. Qi gong kan brukes av både barn og voksne. I Sverige er det gjort en studie ’Qigong i skolen’ (www.upsatser.se/  qigong i skolan) hvor det viser seg at barn får en mye bedre hverdag, ved bruk av Qi gong, samt at lærerne får en mye bedre hverdag og at sykefravær blant lærere går betraktelig ned.

Det finnes mange varianter innen Qigong. Alle former har en egen stil. Det kan sammenlignes med musik: bygget opp på en grunnleggende skala med åtte noter, men resulterende i rock, jazz, opera og mye mer.

Avspenning/ avslapning er sentralt i Qigong

 

 

Alie Holden © 2011

www.craniosacralterapi.no